Pwy sy'n gyfrifol am godi arian mewn elusen heb unrhyw godwyr arian? Y chi! Ond nid yw mor frawychus ag yr ydych yn ei feddwl!

Catalyst Thumbnail

5 Chwefror 2018, AM DDIM 

Amcanion

Pwy sy'n gyfrifol am godi arian mewn elusen heb unrhyw godwyr arian? Y chi! Ond nid yw mor frawychus ag yr ydych yn ei feddwl! Yn y gweminar hwn, byddwn yn dweud wrthych ble i ddechrau, fel y gall eich mudiad ddechrau adeiladu'r sylfeini ar gyfer strategaeth codi arian effeithiol.

Cynnwys

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno egwyddorion cynllunio sylfaenol ynghylch codi arian. Bydd yn egluro'r mathau o godi arian a sut maent yn cyd-fynd â gwahanol ffynonellau o gyllid. Bydd yn egluro sut i adnabod y mathau o gyllid y mae'ch mudiad ei angen ac yn eich helpu i weithio gyda'ch mudiad i benderfynu'r ffyrdd gorau o fynd ati i godi arian. Bydd hefyd yn eich helpu i ddeall pa sgiliau y gallai fod angen i chi eu datblygu.

Canlyniadau dysgu

Dealltwriaeth o dechnegau codi arian amrywiol a chyflwyniad i strategaeth codi arian

Ar gyfer pwy mae'r gweminar?

Unrhyw un sy'n codi arian fel rhan o'u gwaith bob dydd.

Archebwch yma