Rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i ddysgwyr i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Training Skills

Bydd y cwrs dau diwrnod hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a'ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

Dyma un o'r cyrsiau mwyaf poblogaidd, rydym wedi'i adolygu a'i ddiweddaru'r llynedd. 

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs hwn a chwblhau'r gwaith asesu, byddwch yn:

  • Deall sut i gysylltu hyfforddiant ag anghenion y dysgwyr
  • Gallu adnabod nodau, amcanion a chanlyniadau dysgu mewn perthynas â nodau a gytunwyd arnynt
  • Gallu cynllunio, dylunio a chyflwyno sesiwn hyfforddi yn defnyddio dulliau hyfforddi priodol
  • Deall sut i ymgysylltu â dysgwyr
  • Deall sut i reoli amgylchedd ddysgu yn effeithiol
  • Gallu monitro cynnydd dysgwyr a gwerthuso hyfforddiant
  • Gallu adlewyrchu ar eich arferion hyfforddi eich hun

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rheiny sy'n newydd i'r byd hyfforddi a/neu efallai sydd wedi ymgymryd â rôl yr hyfforddwr yn eu mudiad am y tro cyntaf.

Hyd

2 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu