Rydym yn gweithio gyda mudiadau gwasanaeth cyhoeddus yn y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat i sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu cynnwys yn well wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar bobl Cymru

Public engagement Training

Mae'r categori hwn yn cynnwys sawl cwrs ag achrediad, gweithdai rhyngweithiol a chyrsiau ymarferol wedi'u seilio ar arfer da wrth ymgysylltu â'r cyhoedd a'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA.

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Cydgynhyrchu ar waith
Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu
Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol
Cynllunio strategol ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd 
Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol
Darparu gwybodaeth hygyrch i gefnogi ymgysylltu
Defnyddio data o ddigwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau i'r eithaf
Dulliau cyfranogol ymarferol i ymsygylltu â'r cyhoedd
Dulliau o gynnwys pobl ifanc
Dylunio a chynnal arolygon effeithiol
Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell
Gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol
Modelau amgen i ddarparu gwasanaethau
Rhannu pwer mewn gwasanaethau cyhoeddus
Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau
Setiau dysgu gweithredol
Sgiliau hwyluso
Sgiliau ymarferol i ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau
Ymgysylltiad cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer
Ymgysylltu â'ch cynulleidfa darged
Ymgysylltu ag unigolion a chymunedau na chlywir eu llais yn aml
Ymgysylltu trwy luniau
Ysgrifennu cwestiynau effeithiol
Ysgrifennu strategaeth ymgysylltu