Er mwyn ysgogi ac ysbrydoli pobl rhaid gwybod bod yr hyn rydych yn ei wneud yn gwneud gwahaniaeth. Mae hyn hefyd o gymorth i gyfiawnhau cyllid i’ch prosiect neu’ch mudiad ac i sicrhau mwy o grantiau.

Hyfforddiant Monitro a gwerthuso

Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i adnabod a dangos y gwahaniaeth rydych yn ei wneud. Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at bobl sydd ag ychydig iawn o brofiad, neu ddim o gwbl, drwodd i'r rheini â blynyddoedd lawer o brofiad sydd am loywi eu sgiliau.

Mae gan ein hyfforddwyr arbenigol gyfoeth o brofiad o weithio ar brosiectau ymchwilio a gwerthuso ochr yn ochr ag ystod eang o fudiadau yn y trydydd sector a'r sector cyhoeddus.

Rydym yn defnyddio methodolegau a dulliau creadigol mewn technegau gwerthuso cyfranogol sydd wedi'u seilio ar brofiad go iawn o weithio gyda mudiadau fel un y chi.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Gwerthuso a monitro canlyniadau