Fel rheolwr mewn mudiad trydydd sector, mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu hystyried bob dydd

Leadership & Management Training

Mae'r ystyriaethau hyn yn debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio strategol, cynllunio busnes, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg a rheoli pobl.

A ydych yn rheolwr, neu'n arweinydd? A ydych yn llwyddo i ysbrydoli ac annog eraill i weithio'n fwy effeithiol?

Bydd ein cyrsiau ar ddatblygu rheolwyr yn rhoi i gyfranogwyr y sgiliau a'r wybodaeth ymarferol i reoli tîm neu brosiect.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA.

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Dysgu i Arwain
Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff
Rheoli prosiectau
Ymgysylltu â staff