Mae rhedeg mudiad trydydd sector yn rhoi llawer o foddhad ac eto weithiau gall fod yn waith cymhleth.

Governance Training

Gall WCVA ddarparu arweiniad ar faterion llywodraethu, gan gynnig ystod eang o adnoddau. I gael arweiniad ar fater penodol cysylltwch â ni drwy ebostio help@wcva.org.uk neu ffonio 0800 2888 329.

Yn ogystal â'r adnoddau arlein hyn, mae gennym gyrsiau hyfforddi amrywiol ar gael i'ch helpu i sicrhau bod eich mudiad yn gweithredu mor effeithiol â phosib ac yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddiol.

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant llywodraethol wedi'i deilwra'n arbennig i'ch bwrdd ymddiriedolwyr chi.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Cyflwyniad i ddiogelu data a chyfrinachedd
Sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu