Mae WCVA yn cynnig cyngor, hyfforddiant a chymorth i helpu mudiadau i ddod yn ariannol gynaliadwy

Finding Funding Training

Yn ein rhaglen ddysgu rydym yn canolbwyntio ar eich helpu i ddatblygu'r sgiliau i wneud incwm o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol.

Yn ogystal mae gan ein porth cyllido wybodaeth a allai fod o gymorth.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA.

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Cau prosiect a chynllunio at olyniaeth
Cyflwyniad i Adennill Costau Llawn
Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau
Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am arian
Cynllunio prosiect ar gyfer ceisiadau llwyddiannus
Datblygu strategaeth codi arian
Polisïau ariannol
Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau
Rheolaeth ariannol elusennau - eich rolau a'ch cyfrifoldebau