Yn rhoi hwb i’ch cyfathrebu arlein

Writing for web 719


A yw'ch gwefan yn gweithio i'ch mudiad, neu a oes angen ailfeddwl eich strategaeth ddigidol? A ydych yn gwybod am beth mae ymwelwyr â'ch gwefan yn chwilio - a sut i'w ddarparu? A yw'ch tudalennau'n ymddangos yn uchel yng nghanlyniadau chwilio Google, ac a ydych yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i anfon traffig i'ch gwefan?

Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi hwb i'ch cyfathrebu arlein, ac yn sicrhau eich bod chi, eich ymwelwyr a'ch mudiad yn cael y gorau o'ch gwefan

 • Pam gwefan? Diffinio'ch amcanion
 • Adnabod eich cynulleidfa a deall eich defnyddwyr
 • Datblygu strategaeth ar gyfer cynnwys
 • Edrych ar arddulliau ysgrifennu arlein effeithiol ac arfer gorau
 • Cael eich canfod ar Google - esbonio optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio (SEO)
 • Hyrwyddo'ch gwefan ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Mesur a deall traffig eich gwefan
 • Rhoi prawf ar ddefnyddioldeb eich gwefan

Canlyniadau dysgu

 • Deall cynulleidfaoedd y we yn well, a'r ffordd y mae defnyddwyr yn darllen ac yn canfod gwybodaeth arlein
 • Gwybod sut i ganfod, cynllunio a chynhyrchu cynnwys arlein sy'n briodol i'ch cynulleidfa
 • Datblygu sgiliau mewn arddulliau ysgrifennu arlein effeithiol
 • Deall y ffordd y mae peiriannau chwilio'n gweithio a'r defnydd o allweddeiriau
 • Gallu cynhyrchu copi arlein sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio, ysgrifennu mewn arddull sy'n gyfoeth o allweddeiriau a sicrhau bod allweddeiriau'n briodol i'r gynulleidfa darged
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ddefnyddio Google Analytics i fesur a dadansoddi traffig eich gwefan
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ddylunio gwefan yn effeithiol o ran gwe-lywio a gwybodaeth

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rheini sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu a chynnal y cynnwys ar gyfer gwefan eu mudiad, ac mae'n addas i'r rheini sy'n newydd i'r rôl, neu'r rheini sydd angen diweddaru eu gwybodaeth.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.