Darparu’r sgiliau sydd ei angen ar gyfranogwyr i ysgrifennu cwestiynau effeithiol a pherthnasol ar gyfer arolygon a gweithgareddau ymgysylltu eraill.

Writing effective questions 719


Beth sy'n gwneud cwestiwn da? Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi sut i ysgrifennu cwestiynau effeithiol sy'n rhoi'r wybodaeth rydych am ei chael.

Byddwch yn dysgu am fathau o gwestiynau, mathau o atebion a dyluniad holiaduron. Efallai y byddai gennych ddiddordeb hefyd yn ein cwrs Dylunio a chynnal arolygon effeithiol, sy'n ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn â chynllunio, ysgrifennu a dadansoddi arolygon.

Canlyniadau Dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Deall beth sy'n gwneud cwestiwn effeithiol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu cwestiynau ar gyfer arolygon a gweithgareddau ymgysylltu eraill
  • Dylunio arolygon effeithiol yn well

Cynulleidfa Darged

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sy'n defnyddio arolygon a thechnegau holi eraill fel ffordd o ymgysylltu â phobl, ac sydd am wella eu ffyrdd o wneud hyn.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.