Galluogi cyfranogwyr i feddwl drwy’r materion cysylltiedig ag ysgrifennu strategaeth ymgysylltu ar gyfer eu mudiad

Writing an engagement strategy 719

Amcanion dysgu

  • Ystyried pam mae strategaeth ymgysylltu yn bwysig
  • Defnyddio dulliau cyfranogol amrywiol i gynllunio strategaeth ymgysylltu a chynllun gweithredu
  • Defnyddio'r Egwyddorion Cenedlaethol yn sail i'r strategaeth ymgysylltu

 Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu...

  • Deall yn well pam mae strategaeth ymgysylltu yn bwysig
  • Adnabod pwy mae angen iddynt ymgysylltu â nhw
  • Adnabod dulliau ymgysylltu i'w rhoi ar waith yn y strategaeth
  • Cynllunio amserlen ar gyfer y strategaeth a'r cynllun gweithredu cysylltiedig

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.