Rhoi’r dulliau i gyfranogwyr sydd eu hangen arnynt i ddatblygu ymagwedd fwy strategol tuag at ymgysylltu â’r cyhoedd yn effeithiol.

 Strategic Planning For Public Engagement Training Course

Bydd y cwrs undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i ddatblygu ymagwedd fwy strategol tuag at gynnwys y cyhoedd drwy adnabod a datblygu'r prosesau sydd eu hangen i weithredu dull gweithredu cyson ar draws y mudiad.

Bydd y cwrs yn edrych ar gynllunio strategol a datblygiad sefydliadol fel dwy elfen allweddol er mwyn cyflawni ymgysylltiad effeithiol â'r cyhoedd.

Canlyniadau dysgu

  • Archwilio ffyrdd y gellir sicrhau ymagwedd fwy strategol tuag at Ymgysylltu â'r Cyhoedd
  • Nodi staff a phartneriaid allweddol sydd eu hangen i helpu i ddatblygu ymagwedd fwy strategol
  • Dechrau datblygu strategaeth ymgysylltu
  • Rhoi cyfle i gyfranogwyr ymarfer y dulliau sydd eu hangen i sicrhau ymagwedd fwy strategol
  • Rhannu profiadau gyda chyfranogwyr eraill

Amcanion dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs hwn byddwch yn gallu....

  • Dealltwriaeth well o bwysigrwydd ymagwedd strategol tuag at Ymgysylltu â'r Cyhoedd
  • Defnyddio amrywiaeth o ddulliau i helpu i ddatblygu ymagwedd fwy strategol tuag at Ymgysylltu â'r Cyhoedd
  • Datblygu cynllun strategol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd
  • Datblygu ffyrdd o weithredu ymagwedd fwy strategol tuag at Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn eu hadran neu fudiad

Cynulleidfa darged

Ar gyfer swyddogion a rheolwyr ymgysylltu sydd angen datblygu dull mwy strategol o ymgysylltu â'r cyhoedd yn effeithiol.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.