Defnyddio ein Pecyn Cymorth Rhwydwaith i’ch helpu i sefydlu rhwydwaith newydd neu adnewyddu

Setting up a Network Training Course


Maent yn dweud bod y cyflawn yn fwy na chyfanswm ei rannau… rydym yn gwybod y dylai pethau weithio'n well wrth i ni weithio gyda'n gilydd.

Mae'r gweithdy hon yn archwilio sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gyda syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau ar gyfer sefydlu rhwydwaith newydd, ac ar gyfer adfywio ac ailosod ffocws i rwydwaith sy'n bodoli eisoes.

Bydd y gweithdy yn ymarferol ac yn gyfranogol. Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â phrosiect maen nhw'n gweithio arno gyda nhw, neu syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, er mwyn iddynt roi beth maen nhw wedi dysgu ar waith.

Canlyniadau dysgu

Ceir awgrymiadau ar gyfer gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth, sut i gytuno ar eich cyd-ddiben, eich cydnodau a'ch cydamcanion a sut i bennu cylch gorchwyl.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Ymarferwyr o fewn y trydydd sector a'r sector cyhoeddus sydd gyda chyfrifoldeb i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid, defnyddwyr gwasanaethau a'r cyhoedd.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.