Mae ein cwrs cynhwysfawr yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ymgysylltu

Public engagement

Bwriedir y cwrs cynhwysfawr hwn i ddarparu gwell ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymgysylltu cyfranogol. Bydd y cyfranogwyr yn ennill sgiliau amrywiol yn ogystal ag yn magu hyder mewn ymgysylltu â dinasyddion a'r gymuned.

Bydd y diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer ymgysylltu, y rhesymeg, pwy i gysylltu â nhw a sicrhau dilysrwydd wrth ymgynghori.

Bydd y grŵp yn dechrau edrych ar sgiliau hwyluso. Bydd diwrnod dau yn edrych ar gyfryngau ar gyfer ymgysylltu, yn rhoi trosolwg o brosesau ymgynghori, ac opsiynau newydd gan ddefnyddio technegau cyfranogol.

Bydd y cyfranogwyr yn dysgu cyfryngau amrywiol ac yn cael cyfle i roi rhai o'r dulliau ar waith. 

Amcanion

Darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o ymgysylltu cyfranogol.

Canlyniadau dysgu

  • Deall pwrpas ymgysylltu
  • Canfod hapddalwyr
  • Gweithredu amrywiaeth o ddulliau ar gyfer ymgysylltu
  • Deall dulliau effeithiol ar gyfer cyfathrebu trwy gydol y broses ymgysylltu
  • Hwyluso gweithgareddau cyfranogol
  • Gwerthuso canlyniadau ymgysylltu

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sy'n ceisio hyfforddiant cynhwysfawr mewn cysylltu â dinasyddion a'r gymuned.

Hyd

2 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.