Meithrin hyder, gwybodaeth a sgiliau i gyfranogi’n effeithiol wrth gynllunio ac adolygu gwasanaethau gyda chyrff cyhoeddus

Practical skills to engage with service providers 719

Mae'r cwrs yn ymdrin â'r prif gamau i gynrychioli'n effeithiol: Paratoi a chynllunio'n dda, gwneud y gorau o gyfarfod a beth i'w wneud ar ôl cyfarfod. Mae'n cynnig sgiliau a gwybodaeth ymarferol ar y ffordd orau o gyflawni'ch rôl yn y maes hwn.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Cyfathrebu'n hyderus ac yn effeithiol mewn cyfarfodydd
  • Gwybod o ble i gael gwybodaeth berthnasol
  • Deall y broses a'r gweithdrefnau cysylltiedig yn well
  • Deall y cyrff cyhoeddus cysylltiedig yn well

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at gynrychiolwyr y trydydd sector neu gynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau sy'n ymwneud â dylunio ac adolygu gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau trydydd sector sy'n gyfrifol am baratoi a chefnogi pobl i gyflawni'r rôl hon.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.