I archwilio ac ymarfer nifer o dechnegau cyfranogol y gellir eu defnyddio wyneb yn wyneb wrth wneud gweithgareddau ymgysylltu

Practical participatory tools for public engagement training

Mae'r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddysgu ac ymarfer nifer o dechnegau cyfranogol y gellir eu defnyddio wrth gynnal gweithgarwch ymgysylltu yn wyneb yn wyneb.

Gellir defnyddio'r dulliau yma mewn sawl lleoliad gwahanol a'u cyfieithu yn hawdd o un cyd-destun i'r llall.

Maent yn cynnig dulliau newydd ar gyfer gwaith ymgysylltu'r ymarferwr a'r profiad ymarferol o roi cynnig arnynt o fewn cyd-destun diogel.

Amcanion dysgu

  • Egluro Egwyddorion Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn effeithiol
  • Nodi materion sydd angen eu hystyried wrth gynllunio digwyddiad cyfranogol
  • Nodi dulliau priodol o gyfranogiad i'w defnyddio mewn cyd-destunau penodol
  • Cynnig cyfle i ymarfer dulliau cyfranogol mewn amgylchedd diogel
  • Rhannu profiadau gyda chyfranogwyr eraill

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs hwn byddwch yn gallu:

  • Disgrifio egwyddorion Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn effeithiol
  • Trefnu digwyddiadau cyfranogol effeithiol
  • Defnyddio technegau cyfranogol gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol
  • Defnyddio 'Pecyn Cymorth Ymgysylltu â'r Cyhoedd' o dechnegau a phrosesau
  • Gwybod ble i gael gafael ar adnoddau ychwanegol

Cynulleidfa darged

Unigolion a mudiadau sy'n ymgysylltu â'r cyhoedd.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.