Caiff y cwrs hwn ei anelu at ysgrifenwyr ceisiadau profiadol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach i gynhyrchu cynigion cryf am arian.

Mae'r amgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy cystadleuol gyda'r rhan fwyaf o gyllidwyr yn cael miloedd o geisiadau am gymorth bob blwyddyn.

Mae hi felly'n hanfodol bod eich cynigion am gyllid yn dal sylw! Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn eich helpu i ddysgu sut i wella eich cynigion am gyllid drwy fabwysiadau dull strwythuredig i gynllunio ac ysgrifennu eich ceisiadau yn y dyfodol.

Nod

Rhoi cyfle i gyfranogwyr feistroli technegau newydd i ddatblygu ac ysgrifennu cynigion llwyddiannus am arian.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • deall yr hinsawdd ariannol bresennol yng Nghymru a'i heffaith ar gyllidwyr
  • adolygu eu dull presennol o ddatblygu cais am arian
  • rhoi dulliau a thechnegau newydd ar waith i roi agwedd arbennig i'w cynigion
  • deall a bodloni disgwyliadau cyllidwyr

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn

Caiff y cwrs hwn ei anelu at ysgrifenwyr ceisiadau profiadol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymhellach i gynhyrchu cynigion cryf am arian. NID yw'n addas ar gyfer y rheini sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gyllid grant.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.