Caffael amryw o ddulliau cyfranogol ar gyfer cynnwys pobl ifanc.

Methods for involving young people

Sut gallwch chi gynnwys pobl ifanc yn eich prosiect mewn ffordd ystyrlon?

Ydy meddwl am gynnwys pobl ifanc yn gwneud ichi deimlo braidd yn bryderus?

Bydd y cwrs ymarferol a chyfranogol hwn yn hybu'ch hyder a'ch sgiliau wrth geisio ennyn perthynas â phobl ifanc. Bydd y cyfranogwyr yn rhannu amryw o ddulliau cyfranogol i ymgynghori â/cynnwys pobl ifanc, yn archwilio gwerthoedd cyfranogi ystyrlon, ac yn dysgu sgiliau sy'n ymarferol, yn hwyl ac yn drosglwyddadwy.

Amcanion dysgu

  • Rhannu pecyn o ddulliau cyfranogol ar gyfer ymgynghori â/cynnwys pobl ifanc
  • Archwilio gwerthoedd cyfranogi ystyrlon
  • Datblygu sgiliau ymgysylltu ymarferol a throsglwyddadwy

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Defnyddio arfau a thechnegau newydd i ennyn perthynas â phobl ifanc
  • Yn gwybod sut i gymhwyso'r technegau yn eu maes gwaith eu hunain
  • Yn gwybod sut mae addasu'r dulliau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a sefyllfaoedd
  • Yn gwybod ble i gyrchu at adnoddau ychwanegol

Cynulleidfa darged

Ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac sydd am ddatblygu ffyrdd newydd, arloesol o ennyn perthynas â nhw.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.