Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i godi arian drwy ymddiriedolaethau yn ateb y cwestiynau hyn a mwy

Mae bron 9,000 o ymddiriedolaethau dyfarnu grantiau yn y DU. Pwy ydynt? Beth maent yn ei ariannu? Sut allwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt? Beth sy'n gwneud cais llwyddiannus? 

Nod

Rhoi'r wybodaeth, dulliau a thechnegau i gyfranogwyr i godi arian gan ymddiriedolaethau elusennau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

  • deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy'n dyfarnu grantiau
  • ymwybodol o beth mae ymddiriedolaethau yn ei ariannu
  • gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau
  • gwerthfawrogi'r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus
  • gwybod sut i gysylltu ag ymddiriedolaethau a datblygu cydberthnasau â hwy
  • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymddiriedolwyr, staff neu wirfoddolwyr sydd am gael rhagor o wybodaeth am y potensial o godi arian drwy ymddiriedolaethau.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.