Cyfle i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth, yr offer a’r technegau angenrheidiol i ddadlau’n effeithio

Introduction to influencing

Bydd y cwrs hwn yn darparu:

  • cyflwyniad i rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a'r ffordd maent yn gweithio
  • cyflwyniad i'r ffordd y gwneir penderfyniadau a rôl dylanwadu wrth wneud penderfyniadau polisi
  • arweiniad ymarferol i ddatblygu cynllun dylanwadu gan gynnwys mapio'ch rhanddeiliaid gwleidyddol a chanfod yr offer a'r technegau dylanwadu cywir

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu'r rheini sy'n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu ffordd bwrpasol o ddylanwadu ar lunwyr barn, llunwyr polisi a llywodraeth.

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a'r ffordd maent yn gweithio
  • Deall rôl dylanwadu yn y ffordd y gwneir penderfyniadau polisi
  • Deall pwy yw eu rhanddeiliaid gwleidyddol a sut i ddylanwadu arnynt
  • Datblygu cynllun dylanwadu, gan osod nodau ac amcanion a chanfod offer a thechnegau dylanwadu priodol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy'n newydd i ddylanwadu, ac i weithwyr y mae dylanwadu yn rhan o'u swydd.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.