Nod y cwrs hwn yw rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyfranogwyr ar gyfer cofnodion graffig a hwyluso drwy ddefnyddio graffeg. Does dim angen doniau artistig o gwbl!

Graphic Facilitation Training Course, National Principles for Public Engagement Participation Cymru

Bydd yr cwrs yn cynnig cyfle i gyfranogwyr wneud y canlynol:

  • Ymarfer yn unigol ac mewn grwpiau bach, mewn amgylchedd diogel
  • Cael adborth unigol ac adeiladol
  • Cael awgrymiadau a thechnegau i gynhyrchu delweddau yn gyflym
  • Mireinio sgiliau gwrando er mwyn hidlo gwybodaeth berthnasol

Bydd y ddau ddiwrnod yn cynnig digon o gyfle i arbrofi, ymarfer a dysgu oddi wrth ein gilydd mewn amgylchedd hwyl ond diogel - Does dim angen doniau artistig o gwbl!

Canlyniadau dysgu

Bydd cyfranogwyr yn gadael gyda:

  • Gwybodaeth a sgiliau i ddatblygu eich llyfrgell eich hun o ddelweddau y gellir eu cynhyrchu yn gyflym
  • Gwerthfawrogiad o bryd i ddefnyddio gwahanol ddulliau o gofnodi gwybodaeth
  • Hyder i gynhyrchu cofnodion graffig byw, manwl-gywir o gyfarfodydd, trafodaethau a chyfweliadau
  • Casgliad defnyddiol o ddelweddau i'w hailddefnyddio
  • Cyfeirlyfr, 'Drawn to Communicate', fel y gallwch gyfeirio'n ôl at yr hyn rydych wedi'i ddysgu
  • Pecyn cychwynnol, felly, does dim esgus dros beidio ag ymarfer!

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio gyda grwpiau o bobl ac sydd am wella eu sgiliau hwyluso drwy ddefnyddio graffeg a'u sgiliau cymryd nodiadau gweledol.

Hyd

2 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.