Canfod, deall ac ymgysylltu â’ch rhanddeiliaid

Mae gwybod pwy yw eich rhanddeiliaid yn elfen hanfodol o ymgysylltu â'r cyhoedd ar bob lefel. Dyma'r pwynt cychwyn ar gyfer unrhyw weithgaredd ymgysylltu ac mae'n amhrisiadwy yn y broses barhaus hon.

Engaging with your target audience

Bydd y cwrs hwn yn rhannu teclyn dadansoddi rhanddeiliaid sy'n benodol ar gyfer ymgysylltu â dinasyddion a chymunedau, a bydd cyfle i chi ddechrau map rhanddeiliaid eich hun neu i adnewyddu un sy'n bodoli eisoes.

Y nod yw rhoi teclyn defnyddiol i chi er mwyn helpu'ch gweithgareddau ymgysylltu i fod yn fwy effeithiol gyda ffocws pendant.

Bydd y cwrs hwn yn rhannu â chyfranogwyr declyn dadansoddi rhanddeiliaid gan gyfeirio'n benodol at y dinesydd ac ymgysylltu â'r gymuned. Mae hon yn sesiwn ymarferol iawn gyda chyfleoedd i chi ddechrau eich map rhanddeiliaid eich hun neu i adnewyddu un sy'n bodoli eisoes.

Canlyniadau dysgu

Bydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr...

  • Adnabod eu rhanddeiliaid
  • Cydnabod pa mor bwysig a dylanwadol ydyn nhw
  • Deall sut orau i ymgysylltu â nhw

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sy'n gyfrifol am ymgynghori ac ymgysylltu yn eu mudiad.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.