Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu yna dyma’r weithdy i chi!

Engaging through pictures

Bydd y weithdy yma yn archwilio ffyrdd a dulliau gwahanol o ymgysylltu â phobl mewn ffordd lai llenyddol. Mae un o'r dulliau wedi cael ei ddatblygu gan Gyfranogaeth Cymru ei hun ac rydym yn edrych ymlaen at glywed beth rydych chi'n meddwl o'r dechneg.

Yn aml, geiriau sydd fwyaf amlwg yn y dulliau y defnyddiwn i gynnal gweithgaredd ymgysylltu â'r cyhoedd, yn ysgrifenedig ac ar lafar, a gall hyn fod yn rhwystr i bobl. Mae'r weithdy hon yn ystyried ffyrdd y gall lluniau gael eu defnyddio i helpu pobl fynegi eu barn a'r ffordd maent yn teimlo. 

Mae ein weithdy hefyd yn gyfle da i rannu ymarfer da. Bydd cyfranogwyr yn cwrdd ag ymarferwyr eraill ledled Cymru ac fe fydd yna gyfle i rannu profiadau, dysgu ac i gefnogi eich gilydd.

Bydd y weithdy yn ymarferol ac yn gyfranogol. Mae cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ddod ag unrhyw ddulliau maen nhw'n defnyddio ar y foment i'w brofi ar eraill.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.