Dim mwy o ‘Farwolaethau drwy PowerPoint’ – gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio!

Designing and delivering brilliant presentations 719

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth

Cynnwys

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys adnabod yr elfennau allweddol sy'n gwneud cyflwyniad o unrhyw fath yn effeithiol gan hefyd feithrin hyder yn y rheini sy'n rhoi cyflwyniadau.

Bydd y cwrs undydd hwn yn ymdrin â dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol a bydd cyfle, os ydych yn dymuno, i roi cyflwyniad i gymheiriaid nes ymlaen (heb ei gynnwys ym mhris y cwrs).

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau angenrheidiol i roi cyflwyniadau rhagorol
  • Dylunio cymhorthion gweledol yn well ar gyfer cyflwyniadau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath

Hyd

1 diwrnod

 

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.