Rhestr gyflawn o gyrsiau hyfforddi y gallwn eu cynnig yn fewnol i’ch mudiad

Dyma restr gyflawn o gyrsiau hyfforddi y gallwn eu cynnig yn fewnol.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. 

Any of these courses can be tailored and customised to meet the learning needs of your organisation. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.

Cau prosiect a chynllunio at olyniaeth
Cydgynhyrchu ar waith
Cyflwyniad i Adennill Costau Llawn
Cyflwyniad i ddiogelu data a chyfrinachedd
Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu
Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am arian
Cynllunio prosiect ar gyfer ceisiadau llwyddiannus
Cyflwyniad i ddylanwadu
Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau
Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol
Cynllunio strategol ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd 
Cynnal grwpiau ffocws cyfranogol
Datblygu strategaeth codi arian
Darparu gwybodaeth hygyrch i gefnogi ymgysylltu
Defnyddio data o ddigwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau i'r eithaf
Dulliau cyfranogol ymarferol i ymsygylltu â'r cyhoedd
Dulliau o gynnwys pobl ifanc
Dylunio a chynnal arolygon effeithiol
Dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol
Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell
Gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol
Gwerthuso a monitro canlyniadau
Hwyluso drwy ddefnyddio graffeg a chymryd nodiadau gweledol
Hyder mewn digwyddiasau cyhoeddus
Marchnata'ch gwasanaethau
Modelau amgen i ddarparu gwasanaethau
Polisïau ariannol
Rhannu pwer mewn gwasanaethau cyhoeddus
Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau
Rheolaeth ariannol elusennau - eich rolau a'ch cyfrifoldebau
Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau
Setiau dysgu gweithredol
Sgiliau hwyluso
Sgiliau ymarferol i ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau
Sgyrsia anodd
Sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu
Ymgysylltiad cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer
Ymgysylltu â'ch cynulleidfa darged
Ymgysylltu ag unigolion a chymunedau na chlywir eu llais yn aml
Ymgysylltu arlein
Ymgysylltu trwy luniau
Ysgrifennu cwestiynau effeithiol
Ysgrifennu strategaeth ymgysylltu