Dyw’r byd cyfathrebu erioed wedi bod mor gyflym, cymhleth a heriol

Communications Training

Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr profiadol dros ben, o siarad cyhoeddus a chyflwyniadau, i'r cyfryngau cymdeithasol a byd y blogiau. Mae'r cyrsiau hyn yn addas hefyd i ddysgwyr â gwahanol lefelau o brofiad.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Dewiswch cwrs isod, neu edrychwch ar restr A-Z gyflawn o Gyrsiau Hyfforddi WCVA.

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.


Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

 

Cyflwyniad i ddylanwadu
Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol
Darparu gwybodaeth hygyrch i gefnogi ymgysylltu
Dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol
Hwyluso drwy ddefnyddio graffeg a chymryd nodiadau gweledol
Hyder mewn digwyddiasau cyhoeddus
Modelau amgen i ddarparu gwasanaethau
Marchnata'ch gwasanaethau
Setiau dysgu gweithredol
Sgyrsia anodd
Ysgrifennu cwestiynau effeithiol
Ysgrifennu i gyfathrebu arlein