Mae'r cyfeiriadur arlein yma yn rhestru prif fudiadau a chysylltiadau y sector gwirfoddol yng Nghymru.  Mae'n cynnwys manylion ynghylch prif nod y mudiad a'i weithgareddau ynghyd a'r manylion cyswllt arferol.

Mae'r cyfeirliadur yma yn categoreiddio mudiadau gwirfoddol Cymru yn ol ardal diddordeb. Defnyddiwch y teclyn chwilio os ydych yn gwybod pa fudiad rydych yn chwilio amdano.

Chwilio am Fudiadau Gwirfoddol Cenedlaethol

Categori