Prif Gyswllt
Cadeirydd
Cyswllt y Wasg
Cadeirydd
Swyddog Cyswllt
Ysgrifennydd Gethin Roberts
Amcanion
Hyrwyddo dawnsio gwerin Cymreig, darparu cyrsiau hyfforddiant, trefnu gwyliau a chystadleuthau, cymell dawnsio cymdeithasol, cyfarwyddo a chynorthwyo eraill ar faterion yn ymwneud â dawnsio gwerin, cynhyrchu a chyhoeddi deunydd a chyfarpar addysgu sy'n ymwneud â dawnsio gwerin, parhau i ymchwilio yn y maes hwn.
Gweithgareddau
Hyrwyddo a dysgu dawnsio gwerin i ffermwyr ieuanc, ysgolion, ac ati a galw twmpathau yn lleol. Ceir timau ar draws Cymru. Arddangosfa o ddawnsio gwerin.
Cyhoeddiadau
Cylchgrawn, amrywiaeth eang; rhestr ar gael
Nol i Chwilio