Am ddod rhan o ymgyrch cymdeithas sifil sy'n tyfu?

Membership 2017 W

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw'r mudiad aelodaeth cenedlaethol i'r trydydd sector yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw bod y trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.  Anelwn at gyflawni hyn drwy ddylanwadu, cysylltu a galluogi.

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw fudiad trydydd sector - elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, a mentrau cymdeithasol - sy'n gweithio yng Nghymru.  Fel Aelod o WCVA, bydd cyfle gennych i siapio ein gwaith yn ymarferol a bod yn rhan o rwydwaith cyfoethog o fudiadau o'r un anian sy'n rhannu gweledigaeth debyg. Mae ffioedd Aelodau yn dibynnu ar Incwm y Mudiad.

Gall mudiadau statudol, a mudiadau neu unigolion sy'n gweithio er elw yn y trydydd sector sy'n rhannu ein gweledigaeth ac yn dymuno cefnogi gweithredu gwirfoddol yng Nghymru ymuno â ni fel Partneriaid i WCVA.

Mae WCVA yn ymrwymo i gydweithio'n greadigol ac yn gynhyrchiol â'n Haelodau a'n Partneriaid i wella llesiant i bawb.  Ymunwch heddiw i siapio ein gwaith ac i gael y canlynol:

  • Newyddion, bwletinau gwybodaeth a hysbysiadau rheolaidd
  • Digwyddiadau a chyfleoedd arbennig i aelodau yn unig
  • Gostyngiadau a chynigion ar gyrsiau hyfforddi WCVA, llogi ystafelloedd, gwasanaethau cyflogres, Recriwt 3, PQASSO, meddalwedd, telathrebu ac yswiriant

Cofrestrwch i fod yn aelod trwy lenwi'r ffurflen hon a'i hanfon i membership@wcva.org.uk.

I sgwrsio am ddod yn bartner, cysylltwch â ni!

I gofrestru i dderbyn diweddariadau wythnosol ar y sector gwirfoddol yng nghylchlythyr WCVA, cysylltwch â news@wcva.org.uk

Mae'n hawdd ac yn gyflym, ond os cewch unrhyw drafferth, ffoniwch ni ar 0300 111 0124.