Gall aelodau WCVA gymryd mantais o brisiau gostyngol ar wasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd gan lawer o aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw'r corff proffesiynol cenedlaethol i gyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p'un a ydynt yn gyfieithwyr testun neu'n gyfieithwyr ar y pryd. Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth unigol: cyflawn a sylfaenol ym maes cyfieithu testun ac aelodaeth cyfieithu ar y pryd. Rhaid i bob aelod ymrwymo i God Ymddygiad Proffesiynol y Gymdeithas. Mae ganddi hefyd aelodaeth gorfforaethol i gwmnïau cyfieithu cymwys yn y sector preifat a gellir cydnabod unedau cyfieithu cymwys yn y sector cyhoeddus a dielw yn Sefydliadau Cyswllt.

●  I ddod o hyd i gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd, anfonwch e-bost at swyddfa@cyfieithwyrcymru.org.uk yn gofyn am restr o aelodau sy'n rhan o'r cynllun hwn, neu ffoniwch y swyddfa, 01248 371839.

Nid yw pob aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru wedi dewis ymuno yn y cynllun hwn. Bydd y gostyngiadau a gynigir yn amrywio. Mater i bob cyfieithydd fydd penderfynu faint o ostyngiad i'w gynnig. Mae cyfraddau cyfieithwyr yn amrywio.