Class Networks

Mae Class Networks, y darparwr gwasanaethau telathrebu cymeradwy i aelodau WCVA, yn helpu cannoedd o fudiadau'r trydydd sector o bob maint i elwa o ostyngiadau a drefnwyd yn arbennig ar alwadau ffôn, rhentu llinell, ffonau symudol, systemau ffôn, mynediad at y rhyngrwyd a gwasanaethau VoIP.

Gall aelodau WCVA elwa o'r gwasanaethau canlynol:

  • Galwadau* - gostyngiad ar gostau ffonio heb newid eich llinellau BT na'ch system ffôn. Does dim angen ymrwymo i wario hyn a hyn, dim ond galwadau rhatach.
  • Rhentu Llinell BT - arbed o leiaf 15 y cant oddi ar eich ffioedd rhentu llinell BT presennol. Gallwn hefyd drefnu cysylltu llinellau newydd.
  • Ffonau symudol - setiau llaw am ddim gyda gostyngiad ar rentu llinell a chostau ffonio. Gallwch hefyd drosglwyddo'ch ffonau symudol a'ch rhifau presennol i'n pecynnau arbennig.
  • Band eang - mynediad cyflym at y rhyngrwyd. Byddwn yn darganfod a ydych yn yr ardal gywir ac yn eich helpu i gysylltu.
  • Rhifau arbennig - megis rhifau rhadffôn 0300 a 0800.
  • Systemau ffôn - amrywiaeth o systemau ffôn i weddu i faint ac anghenion eich mudiad.
  • Gwasanaethau VoIP - atebion teleffoni lletyol ac uwch wasanaeth SIP.

* Darganfyddwch faint y gallwch chi ei arbed drwy ofyn am Ddadansoddiad Arbedion AM DDIM.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Class Networks ar 0800 652 3170, anfonwch ebost i wcva@classnetworks.com neu ewch i www.classnetworks.com

'Cynhaliodd Class wiriad iechyd heb rwymedigaeth ar ein gwasanaethau gan arbed swm sylweddol i ni ar unwaith ar ein llinellau tir a'n galwadau' - Eryl Pellow, Dirprwy Gyfarwyddwr, Tai Cymunedol Esgyn