pugh

Ers dros 30 mlynedd mae Pugh wedi helpu aelodau WCVA i ddod o hyd i'r ffordd fwyaf costeffeithiol o brynu meddalwedd, gyda hyd at 80% o ostyngiadau ar Microsoft, 80% ar Adobe a 60% ar Symantec. Ar ben hynny, mae ein trafodaeth AM DDIM cyn prynu, ein cymorth AM DDIM ar ôl prynu a'r adolygiad trwydded blynyddol AM DDIM yn golygu y gallwch ymddiried ynom am y cyngor sy'n rhoi'r gwerth gorau.

 

Ydych chi wedi ystyried y Cwmwl? Gall newid i Gyfrifiadura Cwmwl gynnig llawer o fuddion i fudiadau gwirfoddol: llai o wariant cyfalaf, llai o gostau gweinyddu TG, rhyddhau adnoddau mewnol, gallu cael at raglenni meddalwedd o unrhyw le, sicrwydd adfer data / cadw data wrth gefn a mwy. Holwch heddiw ynglŷn â'n gwasanaethau Cwmwl!

Cysylltwch yn Gymraeg neu'n Saesneg fel y dymunwch.
Contact us in English or Welsh as you prefer.

01974 200 217   |   barry@pugh.co.uk   |   www.pugh.co.uk