Mae gan swyddfeydd WCVA amrywiaeth o ystafelloedd o wahanol faint i'w llogi ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd neu sesiynau hyfforddi, gyda gostyngiadau sylweddol i aelodau. Mae ein cyfleusterau fideogynadledda yn golygu y gallwch gynnal cyfarfod gydag unrhyw un, yn unrhyw le ledled y DU.

Mae gan WCVA swyddfeydd ym Mae Caerdydd, Aberystwyth a'r Rhyl, a gall gynnig amrywiaeth o ystafelloedd i'w llogi am ystod o brisiau gwych.

Ebostiwch reception@wcva.org.uk neu ffoniwch Lein Gymorth WCVA ar 0300 111 0124.