R3

 

 
Mae recriwt3.org.uk yn gweithio i ddarganfod pobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector elusennol a gwirfoddol. Ar recriwt3 fe welwch bob math o swyddi, o swyddi uwch reolwyr i godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy. Mae'n hollol ddwyieithog ac yn ganolbwynt delfrydol o ran cyflogaeth yn y trydydd sector ar gyfer y rheini sy'n
chwilio am waith ac ar gyfer cyflogwyr.

Cyswllt: Tim Deeks 029 20 196700 recruit3@dennis.co.uk