PQASSO

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â National Council for Voluntary Organisations (NCVO) i hyrwyddo a chefnogi datblygiad PQASSO yng Nghymru.

Mae mudiadau trydydd sector yn defnyddio PQASSO i adolygu a chryfhau pob agwedd ar eu gwaith, gan gynnwys llywodraethu, arwain a rheoli, rheoli pobl, rheoli arian ac asesu canlyniadau ac effaith.

Bydd aelodau WCVA yn cael 10% o ostyngiad wrth brynu pecyn cymorth hunanasesu PQASSO (PQASSO arlein) oddi ar wefan NCVO a hefyd yn cael 10% o ostyngiad oddi ar gost asesiad Nod Ansawdd PQASSO, yr achrediad allanol ar gyfer PQASSO.

Cysylltwch â Heledd Kirkbride i drafod y ffordd y gall defnyddio PQASSO fod o fudd i'ch mudiad chi.