hugh james 
Mae Grŵp Gwasanaethau Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol Hugh James yn cynnig gwasanaeth cynghori ar gyfraith cyflogaeth wedi'i deilwra i aelodau WCVA. Gan gyfuno ein harbenigedd cyfreithiol â ffordd bragmatig o ddelio gyda materion Adnoddau Dynol, mae'r tîm yn cynnig gwasanaeth o safon.

 

 
Ymysg elfennau unigryw'r cynllun gyda WCVA y mae:

  • Gwiriad iechyd Adnoddau Dynol am ddim
  • Gwasanaeth cynghori 24 awr dros y ffôn ac ebost a ddarperir gan gyfreithwyr cymwys arbenigol
  • Gwasanaeth Cymraeg a Saesneg
  • Cyfraddau wedi'u gostwng yn sylweddol
  • Opsiynau talu hyblyg gan gynnwys 'talu wrth fynd', neu ffioedd sefydlog
  • Diweddariadau a hyfforddiant rheolaidd
  • Yswiriant dewisol i ddiogelu rhag hawliadau tribiwnlys cyflogaeth er tawelwch meddwl

Cysylltwch ag Emma Burns ar 029 2013 1002 neu emma.burns@hughjames.com