Grantiau bychain

Mae grantiau ar gael yn y rownd haf hon, ar gyfer grantiau bychain rhwng £500 a £5,000. Rhaid i'r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o'r pedair thema. Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn a rhaid cwblhau prosiectau o fewn un flwyddyn galendr.

Y dyddiad dechrau cynharaf i brosiectau yw 4 Tachwedd 2019.

Y broses ymgeisio ar gyfer y rownd hon yw  ffurflen gais y gallwch ei lawrlwytho a'i llenwi'n ddigidol neu â llaw.

Cofiwch ddarllen yr holl ganllawiau yn arweiniad cynllun grantiau bychain Cymru o Blaid Affrica sydd ar gael i'w lawrlwytho yma cyn llenwi'r ffurflen gais. Os oes angen cymorth arnoch i ddatblygu prosiect, cysylltwch â Hub Cymru Affrica. Os oes gennych gwestiwn am y broses ymgeisio, cysylltwch â WCVA drwy ebostio walesafricagrants@wcva.cymru neu ffonio 0300 111 0124.

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 23 Medi 2019.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ganlyniad eu cais cyn pen 6 wythnos ar ôl y dyddiad cau. 

flowchart small grants 2019 w

Gwybodaeth ar gyfer Grantiau Bychain

Gwasanaeth Adolygu

Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth adolygu hwn.

Dyddiadau cau

Cofiwch nodi'r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais, gan y byddwn yn cau am 23.59 ar y dyddiad cau. Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn cadw at y dyddiad cau.