Bydd rowndiau grant Hydref 2018 yn agor ar y dyddiadau canlynol:

18 Hydref - Grantiau Bychain rhwng £500 a £5,000

26 Hydref - Grant Prosiect Amlflwyddyn hyd at £50,000
 
 Grantiau Bychain

Mae £53,865 ar gael yr hydref eleni yn y rownd hon, ar gyfer grantiau bychain rhwng £500 a £5,000. Rhaid i'r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o'r pedair thema. Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn a rhaid cwblhau prosiectau o fewn un flwyddyn galendr.

Y broses ymgeisio ar gyfer y rownd hon yw ffurflen gais sydd ar gael i'w lawrlwytho yma a'i chyflawni naill ai yn digidol neu drwy'r post. Cofiwch lawrlwytho a chadw'ch fersiwn eich hun o'r ffurflen gais cyn dechrau ei llenwi.

Cofiwch ddarllen yr holl ganllawiau yn arweiniad cynllun grantiau bychain Cymru o Blaid Affrica sydd ar gael i'w lawrlwytho yma cyn llenwi'r ffurflen gais. Os oes angen cymorth arnoch i ddatblygu prosiect, cysylltwch â Hub Cymru Affrica. Os oes gennych gwestiwn am y broses ymgeisio, cysylltwch â WCVA drwy ebostio walesafricagrants@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 23 Tachwedd 2018.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ganlyniad eu cais cyn pen 8 wythnos ar ôl y dyddiad cau.


W4A Grants Process Flow Chart - Small Grants - Round 2 (Welsh) 


Grant Amlflwyddyn

Fis Hydref eleni mae cyfle i grwpiau ymgeisio am arian grant gwerth hyd at £50,000 i gynnal prosiect dros dair blynedd. Un grant fydd yn cael ei roi ac mae angen i grwpiau ymgeisio am y grant hwn drwy borth ymgeisio eDendro Cymru.

I ymgeisio am grant Prosiect Amlflwyddyn Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru bydd angen i chi gofrestru ag eDendroCymru, porth ymgeisio arlein Llywodraeth Cymru. Os ydych wedi cofrestru ag eDendroCymru o'r blaen, gallwch fewngofnodi drwy roi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i mewn ar y dudalen gartref. Gall mudiadau gofrestru drwy fynd ar y wefan.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ar gael yma.

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 3 Rhagfyr 2018.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ganlyniad eu cais cyn pen 8 wythnos ar ôl y dyddiad cau.


W4A Grants Process Flow Chart - Multi -Year Grants - Round 2 (Welsh)


 Gwybodaeth ar gyfer Grantiau Bychain a'r Prosiect Amlflwyddyn


Gwasanaeth Adolygu

Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth adolygu hwn.

Dyddiadau cau

Cofiwch nodi'r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais, gan y byddwn yn cau am hanner nos ar y dyddiad cau. Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn cadw at y dyddiad cau.