Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo gwirfoddoli yng Nghymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sy’n gweinyddu’r cynllun.

Volunteering Wales full
 
 
 
 
 
 
 
 Mae WCVA yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid parhad i 49 o brosiectau Grant Gwirfoddoli Cymru yng Nghymru ar gyfer 2018 hyd fis Medi 2018. 15 o'r prosiectau hyn yn galluogi pobl ifanc 14 i 25 oed i wirfoddoli yn eu cymunedau yn benodol.

Nod Grantiau Gwirfoddoli Cymru yw cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol sy'n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr newydd a chefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n gweithio tuag at gefnogi themâu Grantiau Gwirfoddoli Cymru (sydd wedi'u seilio ar Bolisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru):
 
• Pobl ifanc
• Y Gymraeg
• Trechu tlodi
• Grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli (Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ceiswyr lloches ayyb)
• Allgáu cymdeithasol
• Anghenion cymorth uwch
 
Cynhelir y prosiectau ledled Cymru, gyda chynrychiolaeth o'r 22 ardal awdurdod lleol.

Dyfarnwyd y cyllid i gyd, sef £465,465.61, i'r 49 prosiect a fydd yn galluogi 839 o wirfoddolwyr i gyfrannu 90,582 o oriau o wirfoddoli sy'n cynrychioli cyfraniad o £ 1,203,835 i economi Cymru. Bydd prosiectau ar waith rhwng 1af Ebrill 2018 ac 31ain Medi 2018.
 
Dyfarnwyd y grantiau i'r prosiectau canlynol: 

Organisation

Project name

A Voice for You Ltd

Prosiect Eiriolaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol A Voice for You 

Action on Hearing Loss Cymru

Ffrindiau Clywed Ysbyty 

Boys' and Girls' Clubs of Wales

Get In2 Volunteering

BulliesOut

Rhaglen Ymgysylltu Ieuenctid BulliesOut

CBSA Wales Ltd

Ysbryd Cymunedol

Cornelly & District Development Trust

 Getting into Volunteering benefits Everyone (GIVE)

Dimentions UK Ltd

Cyrraedd Pobl

Disability Advice Project

Dim llais dim dewis

Discovery Student Volunteering Service

Prosiect Gwirfoddoli Cynorthwyol 

Elite Supported Employment AgencyLtd

Mentora Cydraddoldeb 2 

Ethnic Youth Support Team

Prosiect Clybiau Gwaith Cartref EYST

Family Action

Teuluoedd gyda'n gilydd- Prosiect Cymorth Amenedigol  

Flintshire Citizens Advice Bureaux

Prosiect Ehangu Digidol 

Friends of Cymmer Afan Community Library

Prosiect Datblygu Gwirfoddoli Llyfrgell Gymunedol Cymer Afan

Home Start Cardiff East

Prosiect Barod am Ysgol Home-Start Cardiff East

Home-Start Flintshire

Gwirfoddolwyr sy'n Cefnogi Teuluoedd sydd yn agored i Niwed ar draws Sir y Fflint - Gwneud Gwahaniaeth

Innovate Trust

Cadwraeth Dyddiau Gwyrdd 

Llanhilleth Miners Institute

Rhaglen Gwirfoddoli DICE

Melincryddan Community Conference

Cael NPT Ar-lein, Prosiect Cynhwysiant Digidol 

Menter Gorllewin Sir Gâr

Pobl ifanc Dyffryn Teifi

Mess Up The Mess Theatre Company LTD

Gwirfoddoli Mess Up The Mess

New Pathways

Prosiect Hyfforddi a Datblygu Gwirfoddolwyr -New Pathways 

NewLink Wales

Buzzin About Volunteering

Newport Women's Aid

Cymryd Rhan  - NWA

Paul Sartori Foundation

Rhaglen Rheoli Gwirfoddoli Canolog Paul Sartori Foundation (PSF)

Pembrokeshire Citizens Advice Bureau

Gwirfoddoli Gwerthfawr

Pembrokeshire People first

Y Cam nesaf: Carreg Sarn

Recovery Cymru

Gwirfoddoli Y Fro Recovery

Relate

Mums4Mums

Safer Wales

CUSP (Confident Unique Strong People)

Sea Trust CIC

Prosiect Gwirfoddoli Monitro Llamhidydd Sea Trust 

Sense Cymru

Gwirfoddoli Touchbase Cymru

Sight Cymru

Great Minds Think Alike

Span Arts

SpanYouth

St David's Foundation Hospice Care

 

Swansea Carers Centre

Prosiect Gwirfoddoli Canolfan Gofalwyr Abertawe

Swansea Community Farm

Rhaglen Gwirfoddoli a Hyfforddi Fferm 2018

The Bridge Mentoring Plus Scheme

Archwilio Llwybrau

The Friendly Trust

Prosiect Gweithdai Cefnogi Cyfoedion  The Friendly Trust 

The Guide Dogs for the Blind Association

Ymgynghorydd Gwirfoddol Gogledd a Chanolbarth Cymru Guide Dogs 

The Tanyard Youth Project

Time 4 Teens

The Wildlife Trust of South and West Wales

Darganfod ein Harfordiroedd

Threshold Das Limited

Prosiect SMART (Striving, Motivated And Resistant Team)

Touch Trust

Prosiect Gwirfoddoli Touch Trust 

UCAN Productions

UCAN Volunteer

UNA Exchange

Deg cam i wirfoddoli

Volunteering Matters

Materion Meddwl

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Rhaglen Gwirfoddoli Antur Y Bartneriaeth Awyr Agored

YMCA Swansea

Y Volunteer