Bydd tîm Grantiau Gwirfoddoli Cymru’n cynnal sesiynau gwybodaeth, ar ffurf sioeau teithiol, ledled Cymru ym mis Hydref a mis Tachwedd 2018.

Gweler isod am fanylion y sioeau teithiol sydd wedi'u trefnu, manylion pellach ar y sioe deithiol isod:

Ceredigion - 11 Hydref 2018, 10am - Clwb RygbiAberaeron,Stryd y Gogledd,Aberaeron, SA46 0DY 
I gadw'ch lle cysylltwch â: Kelly Palmer - Kelly.Palmer@cavo.org.uk / 01570 423 232

Pen-y-bont - 16 Hydref 2018, 10am - BAVO,Carnegie House, 14 Stryd Wyndham, Bridgend CF31 1EF
I gadw'ch lle cysylltwch â: Geraint Hannaford - GeraintHannaford@bavo.org.uk / 01656 660 372

Caerdydd  - 18 Hydref 2018, 1.30pm - WCVA,Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH
I gadw'ch lle cysylltwch â: Matthew Edwards - Matthew.E@c3sc.org.uk / 02920 485 722

Caernafon - 23 Hydref, 2pm - Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernafon, Gwynedd LL55 1AS 
I gadw'ch lle cysylltwch â: Carwyn Humphreys am Mantell Gwynedd carwynhumphreys@mantellgwynedd.com / 01286 672 626Neu dilynwch y linc isod i gofrestru  https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-grantiau-gwirfoddoli-cymru-volunteering-wales-grant-roadshow-tickets-51242255967

Bae Colwyn - bydd staff GGC yn y ffair ariannu lleol a gynhelir ar 25 Hydref 2018, 10 a 12.30yh - Canolfan Gymunedol SPYCE, Bae Colwyn
I gadw'ch lle cysylltwch â: Sabina Dunkling - sabinadunkling@cvsc.org.uk / 01492 534 091

Wrecsam - 25 Hydref 2018, 2pm - Canolfan Wirfoddol Wrecsam, Tŷ AVOW, 21 Egerton Street, LL11 1ND
I gadw'ch lle cysylltwch â: Tegan Sollis - Tegan.Sollis@avow.org / 01978 312 556

Merthyr Tudful - 6th Tachwedd, 10am - VAMT - Gweithredu Gwirfoddol, 89-90 Pontmorlais, Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8UH
I gadw'ch lle cysylltwch â: Hilary Edwards - training@vamt.net / 01685 353 900.

Caerfyrddin - 7 Tachwedd 2018, 10am - CAVS,18 Queen Street, Carmarthen, SA31 1JT
I gadw'ch lle cysylltwch â: Fflur Lawlor - fflur.lawlor@cavs.org.uk / 01267 245 555


Castell-Nedd Port Talbot - 7 Tachwedd 2018, 2pm - Canolfan Wirfoddoli Sirol Castell-Nedd Port Talbot, Tŷ Margaret Thorne, 17-19 Stryd Alfred, Castell-Nedd, SA11 1EF
I gadw'ch lle cysylltwch â: Carys Richards - CarysR@nptcvs.org.uk / 01639 631 246

Bydd staff GGC Sir Benfro yn y ffair ariannu leol a gynhelir ar 14eg Tachwedd 2018 11: 00- 15:00 yn Neuadd y Frenhines, Stryd Fawr, Narberth SA67 7AS. Bydd cyflwyniad GGC yn dechrau tua 13:40 yn ystafell y Balconi. Dilynwch y linc isod i gofrestru: https://www.eventbrite.co.uk/e/pembrokeshire-funding-fair-pavs-agm-2018-tickets-50681463622?aff=ebdshpsearchautocomplete

Powys - 16eg Tachwedd 2018 am 10:00 - Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, Uned 30, Ffordd Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF
I gadw'ch lle cysylltwch â: Michiel Blees - Michiel.blees@pavo.org.uk / 01597 822 191

Byddwn hefyd yn darparu gweminarau ar ddydd Mawrth 20 Tachwedd. Os hoffech gymryd rhan, a allwch e-bostio tīm grant gwirfoddoli cymru: volwalesgrants@wcva.org.uk a chadarnhau eich dewis iaith fel y gallwn anfon y cyfarwyddiadau ymuno perthnasol atoch.