Sut rwy'n creu incwm?

Gyda gweithgarwch masnachu ar gynnydd, mae mwy a mwy o fudiadau gwirfoddol a chymunedol yn edrych ar fasnachu fel cyfrwng i gynhyrchu incwm gwerthfawr heb gyfyngiadau. Bydd yr adran hon yn trafod yr ystyriaethau ar gyfer dechrau cynhyrchu incwm drwy fasnachu ac yn darparu crynodeb i chi o'r llwybrau cysylltiedig â datblygu syniad sy'n cynhyrchu incwm.

 
Benthyg Cyllid gan WCVA

A ydych wedi ystyried sut y gall benthyg cyllid eich helpu i dyfu'ch mudiad?

Ers 2006, mae WCVA wedi darparu dros £8 miliwn mewn benthyciadau i fudiadau mentrus yn y trydydd sector er mwyn eu helpu i dyfu, bod yn fwy cynaliadwy a chreu cyfleoedd am swyddi mewn cymunedau ledled Cymru.

Cael gwybod mwy.