Ers 10 mlynedd mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru wedi bod yn cefnogi busnesau cymdeithasol Cymru gyda benthyciadau

Dros y 10 mlynedd diweddaf:
  • Mae WCVA wedi rhoi benthyg dros £6.5m yn uniongyrchol
  • Trwy bartneriaethau rheoli cronfeydd mae £3.1m pellach wedi'i ddosbarthu
  • Effaith ar y rheini rydym wedi buddsoddi ynddynt -
    • Cynyddu trosiant 43% ar gyfartaledd
    • Cynyddu cronfeydd wrth gefn 67% ar gyfartaledd
    • Cynyddu nifer y cyflogeion 59% ar gyfartaledd

Gweler isod ddetholiad bach o astudiaethau achos ar y buddsoddiadau rydym wedi'u gwneud -

Skate Cardiff, Theatr Mwldan, YMCA Abertawe - https://www.youtube.com/watch?v%

 

SIC ERDF