Sut y gall mudiadau ymgeisio?

Rydym bellach wedi agor y broses ymgeisio i'r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol. Cyn llenwi'r cais hwn, bydd angen i chi gael sgwrs gyda thîm Buddsoddi Cymdeithasol Cymru (sic@wcva.org.uk, 0300 111 0124) er mwyn pennu pa mor barod ydych chi i wneud cais.

Bydd y broses ymgeisio yn cael ei rhannu'n ddau gam:

1. Holiadur cymhwysedd - mae hwn yn pennu pa mor addas ydych chi i gael y cyllid, ac yn casglu'r wybodaeth angenrheidiol am eich mudiad.

2. Cais am gymorth ariannol - os ydych chi'n pasio'r holiadur cymhwysedd, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais benodol er mwyn ymateb i Wahoddiad i Wneud Cais.

Bydd angen i fudiadau sydd am gyflwyno Holiadur Cymhwysedd gofrestru ar eDendroCymru.

I gael at yr Holiadur Cymhwysedd efallai y bydd arnoch angen rhai cyfeirnodau sef:

- Cod y prosiect yw 34425
- Y cod PQQ/EQ yw 32647 (Saesneg) a 32649 (Cymraeg)

Rydym wedi creu canllawiau fideo i'ch helpu yn y broses ymgeisio:

Cofrestru ar e-dendro Cymru

Gwe-lywio e-dendro Cymru a chael at geisiadau grantiau WCVA

Cwblhau Holiadur Cymhwysedd y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Am briffio technegol ar y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol, edrychwch ar ein Gweminar yma.

ERDF