Un o swyddogaethau allweddol WCVA a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol yng Nghymru yw helpu'r sector i ddod o hyd i gyllid.

I aelodau WCVA gallwn chwilio am gyllid ar eich rhan. I gael gwybod mwy neu i ymaelodi â WCVA cysylltwch â ni.

O 1 Ebrill 2018 ymlaen ni fydd porth cyllido Open4Community ar gael mwyach yn ei ffurf bresennol.  Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfleuster chwilio am gyllid i'r trydydd sector ac yn falch o roi gwybod i chi fod Cefnogi Trydydd Sector Cymru (WCVA a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol) yn datblygu system bwrpasol i Gymru a fydd yn darparu'r un lefel o nodweddion â'r pyrth presennol.  Bwriadwn lansio'r system newydd erbyn Medi 2018.  Mae'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol wedi rhoi trefniadau dros dro yn eu lle.  Cysylltwch â'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, neu WCVA os ydych yn fudiad cenedlaethol neu'n aelod, i gael gwybodaeth ac arweiniad ar gyfleoedd am gyllid.