funding wales logo

Un o swyddogaethau allweddol WCVA a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) lleol yng Nghymru yw helpu'r sector i ddod o hyd i gyllid. I neud hyn rydym wedi creu platfform chwilio am gyllid newydd Cyllido Cymru. Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni'ch helpu i ddod o hyd i'r arian sydd ei angen arnoch. Am cefnogaeth unigol o'ch CGS lleol, cliciwch ar eich ardal ar y map isod.