Un o swyddogaethau allweddol WCVA a'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol yng Nghymru yw helpu'r sector i ddod o hyd i gyllid.

Mae'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn darparu porth cyllid arlein lle gall elusennau, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol chwilio am gyllid eu hunain. I gael at eich porth cyllid lleol cliciwch ar y map isod.

Mae WCVA wedi tanysgrifio i GRANTfinder, cronfa ddata chwilio am gyllid sy'n rhoi gwybodaeth ar dros 8,000 o gynlluniau cyllid. Mae hyn yn cynnwys grantiau, benthyciadau a gwobrau gan lywodraeth leol, rhanbarthol a chenedlaethol, cyllid Ewropeaidd, ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol a noddwyr corfforaethol.

I aelodau WCVA gall ein Desg Gymorth chwilio am gyllid ar eich rhan. I gael gwybod mwy neu i ymaelodi â WCVA cysylltwch â ni.