Defnyddiwch y map i weld a ydych o fewn 5 milltir i orsaf trosglwyddo neu drin gwastraff neu safle tirlenwi cymwys.

Bydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ariannu prosiectau o fewn 5 milltir i rai gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol. Safleoedd cymwys yw'r rheini a adroddodd eu bod wedi anfon dros 2000 tunnell i safle tirlenwi yn y flwyddyn adrodd, gall safleoedd cymwys newid rhwng rowndiau cyllido felly fe'ch cynghorir i wirio'r map pan fyddwch ar fin dechrau'ch cais. Diweddarir y map cyn i rownd gyllido agor; gan ddangos safleoedd cymwys ar gyfer y rownd honno.

Unwaith y byddwch wedi cadarnhau bod eich prosiect o fewn un neu fwy o'r safleoedd cymwys darllenwch ddogfen arweiniad y cynllun i wirio a yw eich prosiect yn cyd-fynd â themâu'r cyllid a meini prawf eraill.


Bydd prosiectau bioamrywiaeth sy'n ymestyn y tu allan i'r ffin 5 milltir yn cael eu hystyried gan fod y cynllun yn cydnabod nad yw cynefinoedd (megis afonydd) yn cydnabod ffiniau ac y gall y buddion ymestyn i ardaloedd heblaw am yr ardal lle mae gweithgaredd y prosiect yn digwydd, neu ar ben yr ardal honno. Bydd ceisiadau a gyflwynir sy'n perthyn i'r categori hwn yn cael eu hystyried fesul achos am gyllid llawn neu rannol.

Os nad yw'ch prosiect wedi ei leoli mewn ardal gymwys, neu os ydych yn ansicr pa un ai bod eich prosiect yn gymwys o dan feini prawf y themâu neu ddim, cysylltwch â ldtgrants@wcva.org.uk neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am arweiniad pellach.


Gallwch symud y map o gwmpas drwy glicio a llusgo gyda'ch llygoden. I chwyddo i mewn i'ch ardal - daliwch y botwm CTRL i lawr ar eich bysellfwrdd a defnyddio'r olwyn sgrolio ar eich llygoden i chwyddo. Mae ardaloedd cymwys wedi'u lliwio'n goch gyda phin yng nghanol yr ardal gymwys.