Rydym yn falch o gyhoeddi'r mudiadau sydd wedi llwyddo yn rownd gyntaf cynllun grantiau Cymru o Blaid Affrica.

Dyfarniadau Grant

 • Anglesey Woods CIC

 • Bwyd Bendigedig/Incredible Edible Porthmadog
 • Canolfan Maerdy
 • Cardiff University Community Gateway
 • Conwy County Brough Council
 • Denbighshire County Council
 • Friends of Waunarlwydd Park
 • Higher Kinnerton Community Council
 • Llanedi Community Council
 • St. Catwg's Church Hall - Cadoxton, Juxta and Tonna Parish
 • Swansea Canal Society
 • Swansea County Council
 • The Calon Lan Centre
 • The Hwb Torfaen/Blaenavon PACT Youth Panel
 • The Shared Earth Trust
 • The Wildlife Trust of South and West Wales
 • Tywi Gateway Trust

Mae manylion pellach am y prosiectau llwyddiannus ar gael yma.

Landfill Tax OG