Cymorth a chyngor

Mae'r adran yma yn cynnwys manylion o'r cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i helpu chi ymgeisio am gyllid grant.

Cyngor WCVA ar gyllid

Mae gwasanaeth cyngor cyllido WCVA yn cynnig cymorth a chefnogaeth ymarferol i fudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu ymagwedd cyllid cynaliadwy. Rydym yn edrych ar y ffynonellau cyllid, sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gefnogi dull strategol.  Rydym hefyd yn gweithio gydag arianwyr a llunwyr polisi i gynrychioli'r trydydd sector ar faterion ariannu a chyllid.

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Rôl allweddol cynghorau gwirfoddol sirol (CGSau) yw darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau gwirfoddol a chymunedol lleol. Maent yn cefnogi gweithredu gwirfoddol drwy gefnogi gwirfoddoli, rhoi cyngor ar arfer da a darparu gwybodaeth ar ffynonellau cyllid ynghyd ag ystod eang o faterion eraill.