Mae codi arian yn gallu golygu gwahanol bethau i wahanol bobl ond rydym ni’n credu ei fod yn golygu perswadio unigolion a sefydliadau i roi rhodd ariannol i’ch achos. Mae’r rhodd yn un wirfoddol ac nid yw’r rhoddwr yn cael unrhyw fudd na gwobr ddiriaethol amdani.

FundraisingMae rhoi a chodi arian yn ddwy ran o'r un broses - mae'r rhoi'n ymateb i 'ofyn' codi arian.

Yn yr adran hon, cewch wybod sut i godi arian a 'gofyn yn well', rhai ffeithiau allweddol am godi arian a chyfle i archwilio adnoddau ac offer ymarferol i'ch gwneud yn fwy llwyddiannus.

Dylai codi arian olygu mwy na chynhyrchu'r adnoddau sydd eu hangen i alluogi'r mudiad i oroesi o un flwyddyn i'r nesaf; mae codi arian hefyd yn golygu creu mudiad hyfyw a sefydlog, a fydd yn gallu cynnal ei hun yn y dyfodol.