Mae'r offer hyn wedi'u datblygu'n arbennig i'ch helpu i godi arian.

Rhoi unigol

Ein hoff lyfrau marchnata uniongyrchol/datblygu cefnogwyr

  • Burnett K (2002)Relationship Fundraising:A Donor Based Approach
  • to the Business of Raising Money, Jossey Bass, San Francisco
  • Sargeant, A. a Jay, E. (2010)Fundraising management:analysis, planning and practice, Routledge, Llundain

Codi arian cymunedol

Ein hoff lyfrau am godi arian cymunedol

Codi arian corfforaethol

Ein hoff lyfrau am godi arian corfforaethol

  • Sargeant, A. a Jay, E. (2010)Fundraising management:analysis, planning and practice, Routledge, Llundain

Codi arian ar-lein

Blogiau 3 o'r gorau:

Ein hoff lyfrau am godi arian digidol:

  • Hart, T.R., Greenfield, J.M a Johnston, M (2005)Nonprofit Internet Strategies:
  • Best Practices for Marketing, Communications and Fundraising Success, John Wiley, Efrog Newydd
  • Sargeant A a Jay E (2004)Fundraising Management, Routledge, London
  • Warwick M (2001)Fundraising on the Internet:The Ephilanthropy Foundation Organisations Guide To Success Online, Jossey Bass, San Francisco

Apeliadau cyfalaf

  • Hayden, T. (2006) Capital Campaigns(Argraffiad 1af), Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol

Cymorth Rhodd

Datganiad Cymorth Rhodd i'w lwytho i lawr   

Dalenni Gwybodaeth WCVA am Gymorth Rhodd

Logos Cymorth Rhodd i'w llwytho i lawr

Rhoi drwy'r gyflogres

Codi arian drwy gymynroddion