Cymorth a Chyngor

Ddim yn gwybod ble i ddechrau? Methu â dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Mae'r adran hon yn rhoi manylion mudiadau sy'n gallu rhoi cyngor a chymorth ym maes codi arian.

WCVA

Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC)

Sefydliad Codi Arian

  • Y Sefydliad Codi Arian yw'r corff aelodaeth proffesiynol i godi arian yn y DU ac mae'n rhoi canllawiau am amrywiaeth o ddulliau codi arian.

Fundraising Regulator

Y Fundraising Regulator yw'r bwrdd hunanreoleiddiol anibynnol ar gyfer codi arian yn y DU.