Ffeithiau allweddol ynghylch codi arian

Ceir nifer o fuddion i godi arian:

  • Mae'n incwm heb derfyn (yn y rhan fwyaf o achosion)
  • Gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo â chostau craidd
  • Mae'n gynaliadwy
  • Ceir rhoddwyr posibl i bob achos
  • Mae llawer o fathau o godi arian yn rhoi enillion rhagorol ar fuddsoddiad

I bobl sy'n newydd i godi arian, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Gall fod yn anodd hefyd perswadio pawb yn eich mudiad, gan gynnwys y bwrdd, y staff a gwirfoddolwyr, am werth codi arian a'r angen i fuddsoddi staff, amser ac arian er mwyn cael budd hirdymor.  Gallwn roi'r hyfforddiant, y cyngor a'r gefnogaeth i chi i sicrhau bod pawb yn eich mudiad - eich ymddiriedolwyr, eich staff a'ch gwirfoddolwyr - yn cyfrannu at godi arian er mwyn manteisio i'r eithaf arno.

Sut bynnag y dewiswch godi arian, dylech sicrhau eich bod yn cydymffurfio â Chod Ymarfer Codi Arian y Sefydliad Codi Arian, sy'n rhoi canllaw i gyfraith ac arfer da ym maes codi arian. 

Mae gan fudiadau sy'n codi arian ddyletswydd gofal i sicrhau y cynhelir ymddiriedaeth y cyhoedd ynddynt, a gallwch ddangos eich ymrwymiad i hyn drwy ymuno â'r Fundraising Regulator. Y Fundraising Regulator yw'r bwrdd hunanreoleiddiol anibynnol ar gyfer codi arian yn y DU.  Drwy ddod yn aelod o'r Fundraising Regulator, gallwch ddangos eich bod yn glynu at y Cod Ymarfer Codi Arian, gan roi ymddiriedaeth a hygrededd i'ch cefnogwyr.