Sut i godi arian

Yn aml, bydd dewis y ffordd orau o godi arian i'ch mudiad yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael i chi a beth fydd yn apelio i'ch cefnogwyr. Yn yr adran hon, byddwn yn cyflwyno'r gwahanol ffynonellau codi arian sydd ar gael i chi.

Ond cyn i chi ddechrau, mae angen i chi ofyn y cwestiynau canlynol i'ch hun:

  • Faint o arian y mae angen i ni ei godi?
  • Ai dim ond codi arian sydd ei angen, ynteu a oes angen codi ymwybyddiaeth hefyd?
  • Pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi codi arian?
  • Pwy all gymryd rhan mewn codi arian?
  • Beth yw'r amserlen?
  • Sut y gallwn fesur ein llwyddiant?

Mae'r adran hon yn rhoi cyngor a chanllawiau am y gwahanol ffynonellau codi arian sydd ar gael, gan gynnwys defnyddio mecanweithiau rhoi treth-effeithiol.